İnternet sitemizin işletimi sırasında çerezler kullanılmaktadır. Çerezler hakkında bilgi almak ve ayarlarınızı değiştirebilmek için BSH Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. Gizlilik ve Çerez Politikası 'nı inceleyiniz. Kişisel verilerinizin kişiselleştirme ve tanıtım çerezleri kullanımı amacıyla işlenmesini ve sosyal ağ özelliklerinin sağlanması, harita özelliğinden faydalanmanız, otomatik konum belirlenmesi, analitik, işlevsellik, performans, kişiselleştirme, hedefleme, reklam ve pazarlama çerezlerinin kullanımı amacıyla yurt dışında bulunan iş ortaklarımız ile paylaşılmasını kabul ediyorsanız "Kabul Et", etmiyorsanız "Reddet"i seçiniz .

BSH EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. GİZLİLİK ve ÇEREZ POLİTİKASI

Bu internet sitesi, veri sorumlusu sıfatıyla şirket merkezi Fatih Sultan Mehmet Mah. Balkan Cad. No:51 34771 Ümraniye/İstanbul adresinde bulunan BSH Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“Şirket”) tarafından işletilmektedir.

Genel prensiplerimiz

Bilgilerinizi koruma konusunu çok önemsiyor ve ciddiye alıyoruz. İnternet sitemizi ziyaretleriniz sırasında sizlerin deneyiminizi geliştirmek için çerezler, pikseller, gifler gibi bazı teknolojilerden (“çerezler”) faydalanmakta ve verilerinizi işlemekteyiz. Bu teknolojilerin kullanımı başta 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”) olmak üzere tabi olduğumuz mevzuata uygun şekilde gerçekleştirilmektedir. Bütün internet sitelerimizi kişisel verileriniz ile ilgili mevcut risklere karşı korumak için organizasyonel ve teknik tedbirler alınmaktadır. Bu internet sitesinin sağlanması konusunda bizi destekleyen iş ortaklarımız da bu şartlara uymak zorundadır.

İşbu Çerez Politikası’nın amacı, tarafımızca işletilmekte olan internet sitesinin (“Site”) işletilmesi sırasında Site kullanıcıları/üyeleri/ziyaretçileri (“Veri Sahibi”) tarafından çerezlerin kullanımı sırasında elde edilen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin olarak sizlere bilgi vermektir. İşbu Gizlilik ve Çerez Politikası’nda Sitemizde hangi amaçlarla hangi tür çerezleri kullandığımızı ve bu çerezleri nasıl kontrol edebileceğinizi sizlere açıklamak istiyoruz.

Kişisel verilerinizin Şirket tarafından işleme faaliyetleri hakkında daha detaylı bilgi için https://media3.bosch-home.com/Documents/MCDOC02989322_BSH_Kisisel_Verilerin_Korunmasi.pdf adresinde yer alan BSH Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’nı okumanızı tavsiye ederiz.

KVK Kanunu’nun 5., 8. ve 9. maddeleri uyarınca ve/veya ilgili mevzuattaki istisnaların varlığı halinde kişisel verileriniz mevzuat uyarınca rızanız alınmaksızın ve/veya gerekli olan hallerde yalnızca rızanız doğrultusunda, işbu Gizlilik ve Çerez Politikası’nda düzenlenen amaçlar doğrultusunda işlenebilecektir.

Eğer konu hakkında daha detaylı bilgi edinmek isterseniz, işbu Gizlilik ve Çerez Politikası’nın “Kullanıcı Hakları” bölümünde yer alan haklarınız kapsamında ve ilgili bölümde yer alan usul ve esaslara uygun şekilde her zaman Şirketimize başvurabilirsiniz.

Başka neleri bilmeniz gerekiyor:

· Yaşı 18’den küçük kullanıcılar kişisel verilerini yalnızca ebeveynlerinin veya yasal velilerinin rızası ile bize göndermelidir. Geçerli olan veri koruma kanunları bu bakımdan farklı yaş sınırları belirleyebilir.

· Sitemiz başka internet sitelerine linkler içerebilir. Bu internet sitelerinde verilerinizin nasıl işlendiği ve onların veri koruma şartlarına uyumları konusunda hiçbir kontrolümüz yoktur. Lütfen varsa onların sağladığı gizlilik politikalarını inceleyiniz.

Haklarınız

İşlenen kişisel verilerinizle ilgili KVK Kanunu uyarınca; (i) kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, (ii) kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, (iii) kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, (iv) yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, (v) kişisel verileriniz eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, (vi) kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme, (vii) kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesine ve/veya kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, (viii) işlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve (ix) kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Haklarınızı kullanmak için işbu Gizlilik ve Çerez Politikası’nın “Kullanıcı Hakları” bölümünde yer alan usul ve esaslara uygun şekilde Şirketimizle iletişime geçebilirsiniz.

Veri korumayla ilgili bütün sorularınız için temas noktanız

Kişisel verilerinizin korunması veya haklarınızı kullanma konusunda sorularınız olması halinde doğrudan Şirketimizle temas kurmak için aşağıdaki iletişim bilgilerini kullanabilirsiniz:

BSH Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Fatih Sultan Mehmet Mah.
Balkan Cad. No:51 34771
Ümraniye İstanbul

Hakların Kullanımı, Başvuru ve İletişim

Yukarıda belirtilen haklarınıza ilişkin taleplerinizi KVK Kanunu’nun 13. maddesi ile Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’in 5. maddesi gereğince, yazılı olarak veya önceden Şirketimize bildirmiş olduğunuz ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle veya mevzuata uygun şekillerde ilişikteki başvuru formunu doldurarak Şirketimize iletebilirsiniz.

Gizlilik ve Çerez Politikası’nda yapılacak değişiklikler

İşbu Gizlilik ve Çerez Politikası, Sitemizdeki veri işlemenin geçerli durumunu yansıtmaktadır. Veri işleme ile ilgili değişiklikler olması halinde işbu Gizlilik ve Çerez Politikası buna göre güncellenecektir. İşbu Gizlilik ve Çerez Politikası’nın en son sürümünü her zaman Sitemizde sunuyoruz, böylece Sitemizde geçekleştirilen veri işleme faaliyetlerinin kapsamı hakkında her zaman güncel bilgi edinebilirsiniz. İşbu Gizlilik ve Çerez Politikası’ndaki değişiklikler, söz konusu değişiklikleri içerir politikanın Sitemizde yayımlanması ile yürürlük kazanacaktır.

Geçerlilik başlangıcı: 02.01.2023 Sürüm: DPI_1.1.3

Hangi Veriler Hangi Amaçlarla Kullanılmaktadır?

Sitemizde oturum açılması

Teknik sebeplerden dolayı, internet tarayıcınız Sitemize her eriştiğinde internet sunucumuza bilgi (diğer bir ifadeyle oturum verileri) gönderir. Bu bilgilerin bazılarını veri kayıt sistemlerimizde saklamaktayız.

Örneğin:

· Erişim tarihi

· Erişim saati

· Link yapan internet sitesinin URL’si

· Erişilen dosyalar

· Aktarılan veri hacmi

· Tarayıcı tipi ve sürümü

· İşletim sistemi

· IP adresi (anonimleştirilmiş)

Genel kural olarak oturum verilerini sadece Sitemizin işletilmesindeki hataları düzeltmek veya güvenlik olaylarını açıklığa kavuşturmak amacıyla işlemekteyiz.

Sitemize kayıt olmak ve ürün ve hizmetlerden faydalanmak

Sitemize kullanıcı olarak kaydolabilirsiniz. İlave hizmetlere erişmek istiyorsanız kayıt mecburidir. Kayıt işleminin bir parçası olarak aşağıdaki verileri işlemekteyiz:

* E-mail adres

* Ad/Soyadı

* Cep telefon numarası

* Doğum Tarihi

Sitemizde satın alma yapmak

Sitemizi ödeme gerektiren hizmetler / ürünler (aksesuar mağazasındaki siparişler gibi) için de kullanabilirsiniz. Hizmetler / ürünler sipariş edildiği zaman aşağıdaki sipariş bilgilerini işlemekteyiz:

* Ad/Soyadı

* E-mail adres

* TC Kimlik No

* İl, ilçe, semt ve adres bilgileri

* Telefon numarası

* Fatura Bilgisi (bizim tarafımızdan sağlanan ve kullanıcı tarafından seçilen ödeme yöntemine bağlı olarak)

* Zaman dilimi rezervasyonu için tarih ve saat aralığı

İletim esnasında verilerinizin güvenliği için HTTPS vasıtasıyla teknolojinin en son ürünü olan kriptolama (örneğin SSL) kullanıyoruz.

Haber bülteni üyeliği teyidini sağlamak

Sitemiz haber bültenimize abone olma seçeneğini sunmaktadır. E-posta adresi sahibinin haber bültenini almak için fiilen kayıt yaptırıp yaptırmadığını doğrulamak için çift onay süreci kullanıyoruz. Haber bültenine başarıyla abone olmak için e-posta adresi sahibinin teyit e-postasındaki linke tıklamak suretiyle haber bülteni aktivasyonunu açıkça teyit etmesi gereklidir. Delil sağlama amacıyla çift onay sürecinin münferit kademelerinin tamamlanma durumlarının kayıtlarını tutuyoruz.

Çekilişlere / Yarışmalara katılımınızı Kayda Almak

Bir çekiliş/yarışma için kayıt yaptırdığınız zaman, çekilişi/yarışmaya kaydınızı yapmak ve takip işlemlerini tamamlamak için kişisel verileri işlemekteyiz. Bu amaçla topladığımız veriler, söz konusu çekilişin/yarışmanın kayıt formuna bağlı olarak farklılık göstermektedir.

Özel organizasyonlara / etkinliklere katılımınızı Kayda Almak

Bir organizasyona/etkinliğe katılım için kayıt yaptırdığınız zaman, organizasyona/etkinliğe kaydınızı gerçekleştirmek ve takip işlemlerini tamamlamak için kişisel verileri KVK Kanunu’nun 5. ve 8. maddeleri uyarınca işlemekteyiz. Bu amaçla topladığımız veriler, söz konusu organizasyonun kayıt formuna bağlı olarak farklılık göstermektedir.

Sosyal ağlarda içerik paylaşmak

Sitemizden içerikler entegre sosyal medya düğmeleri kullanılarak sosyal ağlarda paylaşılabilir. İçerik paylaşılmasını sağlayan bütün sosyal medya düğmeleri, sosyal ağ geliştiricileri tarafından geliştirilmiş olan sosyal geçme üniteleri yerine basit hyper linkleri kullanarak entegre edilmiştir. Bu, Sitemize eriştiğiniz anda sizin detaylarınızın otomatik olarak sosyal sunuculara aktarılmamasını sağlar. Buna ek olarak, Sitemizden içerik paylaştığınız zaman sadece ilgili içeriğin paylaşılması için sosyal ağ özellikleri sağlıyoruz. İşbu amaç ile kişisel verileriniz, açık rızanızı vermiş olduğunuz yurt dışında mukim sosyal ağ sağlayıcıları Facebook Inc, Tiktok Pte. Ltd., Yahoo ve Google Inc şirketleri ile paylaşılmaktadır.

Aynı zamanda, sosyal ağlarda Sitemize basit linkler de bulunabilir. Eğer Sitemizden bir sosyal ağa giden linki takip ederseniz veya Sitemizden içerik paylaşmak için bir sosyal ağda oturum açarsanız verileriniz söz konusu sosyal ağ tarafından işlenir. Veri toplama amacı ve kapsamı, ileri derecede işlem ve sosyal ağ sağlayıcı tarafından yapılan kullanımla ilgili bilgilerin yanı sıra mahremiyetinizin korunması konusundaki ilgili haklarınız ve ayar seçenekleriniz için varsa ilgili sağlayıcının sunduğu gizlilik politikasını incelemenizi öneririz.

Google Haritaları kullanarak bayi aramak

Sitemizin bir kullanıcısı olarak size sunulan bir özellik de bölgenizdeki işbirliği yapan bayileri gösteren bir haritadır. Bu haritayı göstermek için Google Haritaları kullanıyoruz. Google Haritaları, Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ABD tarafından sağlanan bir hizmettir. Açık rızanızı vermeniz halinde harita özelliğinden faydalanmanız amacıyla kişisel verilerinizi yurt dışında mukim Google Inc. ile paylaşıyoruz. Google Haritaları kullanıldığı zaman kişisel verilerin nasıl işlendiği ile ilgili detayları aşağıdaki link vasıtasıyla bulabilirsiniz:
http://www.google.de/intl/de/policies/privacy/

Eğer bölgenizdeki işbirliği yapan bayileri görüntülemek isterseniz bir konumu belirtmeniz gerekir; bunun için ya konumunuzu manuel olarak girmeniz gerekir veya internet tarayıcınızın otomatik konum fonksiyonu ile otomatik olarak belirlenmesi gerekir. Adresinizi belirtmemeniz şartıyla, bu bilgiyi manuel olarak girerseniz kişisel verileriniz işlenmez. Bir internet tarayıcısının otomatik konum fonksiyonu ile otomatik konum belirlenmesi için IP adresinizin işlenmesi gerekir. Açık rızanızı vermeniz halinde internet tarayıcısının otomatik konum fonksiyonu ile otomatik konum belirlenmesi amacıyla IP bilgilerinizi yurt dışında mukim Google Inc. ile paylaşıyoruz. Bu bağlamda IP adresinizi saklamıyoruz.

Veriler Hangi Kanallar ile ve Hangi Hukuki Sebepler ile Toplanmaktadır?

Kişisel verileriniz, yukarıda detaylandırılan amaçların gerçekleştirilmesi için elektronik ortamda çerezler vasıtasıyla toplanmaktadır. Çerezler vasıtasıyla kişisel verilerinizi işlerken dayandığımız veri işleme şartları aşağıdaki gibidir:

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması

· Sitemize kaydınızın gerçekleştirilmesi

· Sitemizde oturum açılması

· (İş ortaklarımızın sipariş işleme hizmetleri dahil olmak üzere) Sitemizde yer alan ürün ve hizmetlerden faydalanılması

· Sitemizde yer alan ödeme özelliklerinin kullandırılması

· Ürünlerin teslim edilmesi/alınması

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

· Sitemizin işletilmesindeki hataların düzeltilmesi

· Sitemizdeki güvenlik olaylarının açıklığa kavuşturulması

· Haber bülteni üyeliğinizin teyidinin sağlanması

· Özel organizasyonlara / etkinliklere katılımınızın kayda alınması

· Çekilişlere/Yarışmalara katılımınızın kayda alınması

Açık rızanızın bulunması

· Sosyal ağ özelliklerinin sağlanması amacıyla kişisel verilerinizin yurt dışında mukim sosyal ağ sağlayıcıları Facebook Inc, Tiktok Pte. Ltd., Yahoo ve Google Inc ile paylaşılması,

· Harita özelliğinden faydalanmanız ve internet tarayıcısının otomatik konum fonksiyonu ile otomatik konum belirlenmesi amacıyla kişisel verilerinizin (IP bilgisi) yurt dışında mukim Google Inc. ile paylaşılması

· Site çalışmasının iyileştirilmesi, site deneyimi adına BSH Hausgeräte GmbH ve grup Şirketlerimiz ile paylaşılması

· Analitik çerezlerinin ve işlevsellik çerezlerinin kullanımı amacıyla yurt dışında mukim Adobe Systems Software Ireland,Zendesk ile paylaşılması

· Kişiselleştirme, hedefleme, reklam ve pazarlama çerezleri kullanımı amacıyla yurt dışında mukim Facebook Inc, Tiktok Pte. Ltd., Google Inc, Mouseflow ApS, Adobe Systems Software Ireland, Optimizely Inc., ORACLE Deutschland B.V. & Oracle Corporation, Medallia Experience Orkestrasyon Services ile paylaşılması

Verilerinizi aktardığımız durumlar

Sitemizi uygulamak ve işletmek için çok sayıda hizmet sağlayıcı ile birlikte çalışıyoruz. Bu hizmet sağlayıcıları özenle seçtik.

Sitemizi uygulamak ve işletmek kapsamında yukarıdaki amaçlar doğrultusunda kişisel verilerinizi paylaştığımız hizmet sağlayıcılar şunlardır:

· Barındırma hizmetleri sağlayan yurt dışında mukim Noris Network AG

· Programlama hizmet sağlayıcı yurt dışında mukim Arinthea GmbH

· Programlama hizmetleri için hizmet sağlayıcı

· Satış ve pazarlama hizmetleri için hizmet sağlayıcı

Verilerinizin diğer alıcıları şunlardır:

· Ürünlerin teslim edilmesi/alınması için Tedarikçiler, Yetkili Servisler, Bayiler, Acenteler (Yetkili Satıcılarımıza buradan, Yetkili Servislerimize ise buradan ulaşabilirsiniz)

· Site çalışmasının iyileştirilmesi, site deneyimi adına BSH Hausgeräte GmbH ve grup Şirketlerimiz

· Sosyal ağ özelliklerinin sağlanması amacıyla yurt dışında mukim sosyal ağ sağlayıcıları Facebook Inc, Tiktok Pte. Ltd.,Yahoo ve Google Inc

· Sitemizde yer alan ödeme özelliklerinin kullandırılması amacıyla ödeme hizmetleri hizmet sağlayıcıları

· Harita özelliğinden faydalanmanız ve internet tarayıcısının otomatik konum fonksiyonu ile otomatik konum belirlenmesi amacıyla yurt dışında mukim Google Inc.

· Analitik çerezlerinin ve işlevsellik çerezlerinin kullanımı amacıyla yurt dışında mukim Adobe Systems Software Ireland

· Kişiselleştirme, hedefleme, reklam ve pazarlama çerezleri, hedefleme, reklam ve pazarlama çerezleri kullanımı amacıyla yurt dışında mukim Facebook Inc, Tiktok Pte. Ltd., Google Inc, Mouseflow ApS, Adobe Systems Software Ireland, Optimizely Inc., ORACLE Deutschland B.V. & Oracle Corporation Medallia Experience Orkestrasyon Services ile paylaşılması

Çerez kullanımı

Çerez kullanım ayarlarınızı hangi kategorilerde izin vermek istediğinize karar vermekte özgürsünüz. “Tümünü kabul et”e tıklayarak, Politikamızda ve aşağıda detaylandırıldığı üzere rızanıza tabi işlevsellik, analitik ve reklam-pazarlama çerezlerine izin vermiş olursunuz. Bu, sitemizi geliştirmemize ve reklamları ilgi merkezlerinize göre kişiselleştirmemize olanak tanır.

“Tümünü reddet” seçeneğine tıklamanız halinde yalnızca talep ettiğiniz bilgi toplumu hizmetinin yerine getirilmesi ve sitenin düzgün şekilde çalışabilmesi için gerekli olan çerezleri kullanabileceğiz.

BU WEBSİTESİNDE ŞU ÇEREZLER KULLANILMAKTADIR:

1. Kesinlikle gerekli çerezler (zorunlu çerezler):

Kesinlikle gerekli çerezler (zorunlu çerezler)kullanıcının web sitesinde dolaşabilmesi ve örneğin web sitesinin güvenli alanlarına erişim vb. gibi özelliklerini kullanabilmesi için gereklidir. Bu çerezler olmadan örneğin web sitesinde oturum açma veya alışveriş sepetleri oluşturma vb. hizmetler sağlanamaz. Söz konusu çerezler kullanıcının talep etmiş olduğu bir bilgi toplumu hizmetinin yerine getirilmesi için zorunlu olarak kullanılmaktadır.

Bu çerezlerin kullanımı esnasında gerçekleştirdiğimiz veri işleme faaliyetleri için Kanun m.5 kapsamında “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” veri işleme şartına dayanmaktayız.

· Sitemizin işletilmesindeki hataların düzeltilmesi

· Sitemizdeki güvenlik olaylarının açıklığa kavuşturulması

· Haber bülteni üyeliğinizin teyidinin sağlanması

· Özel organizasyonlara / etkinliklere katılımınızın kayda alınması

· Çekilişlere/Yarışmalara katılımınızın kayda alınması

2. İşlevsellik çerezleri:

İşlevsellik çerezleri ise web sitesinin kullanıcının yaptığı seçimleri (örneğin kullanıcı adınız, dil seçiminiz ve bulunduğunuz bölge) hatırlamasına ve gelişmiş, daha kişisel özellikler sunmasına imkan tanır. Bu tanımlama bilgileri ayrıca örneğin bir video izleme veya bir bloğa yorum bırakma vb. gibi kullanıcının talep ettiği hizmetlerin sunulması için de kullanılabilir. Bu çerezlerin topladığı bilgiler bazı hallerde anonim hale getirilebilir ve böylece kullanıcının diğer web sitelerindeki tarama aktivitelerini takip edemez. Bu çerezler de teknik çerezler olarak adlandırılır.

İşlevsellik çerezleri kapsamında ilgili bilgi toplumu hizmetini açıkça talep ettiğiniz hallerde yaptığınız tercihleri kaydetmek ve böylece internet sitesini sizin için özelleştirmemiz amacıyla çerezlerin kullanımı esnasında gerçekleştirdiğimiz veri işleme faaliyetleri için kullanılmaktadır. Kanun m.5 kapsamında “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” ve “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.” veri işleme şartlarına dayanmaktayız.

İlgili bilgi toplumu hizmetlerini açıkça talep etmediğiniz hallerde söz konusu olan çerezlerin kullanımı esnasında gerçekleştirdiğimiz veri işleme faaliyetleri için Kanun m.5 kapsamında, söz konusu olması halinde; Kanun m.5 kapsamında veri işleme şartı olarak “açık rızanıza” dayanmaktayız. Bu kapsamda yürütülen çerez uygulamalarına ilişkin detaylı açıklamalara aşağıda yer verilmektedir.

· Sitemize kaydınızın gerçekleştirilmesi

· Sitemizde oturum açılması

· (İş ortaklarımızın sipariş işleme hizmetleri dahil olmak üzere) Sitemizde yer alan ürün ve hizmetlerden faydalanılması

· Sitemizde yer alan ödeme özelliklerinin kullandırılması

· Ürünlerin teslim edilmesi/alınması

3. Analitik çerezleri:

Analiz çerezleri, ziyaretçilerin web sitesini nasıl kullandıkları, örneğin en sık hangi sayfaları ziyaret ettikleri ve web sayfalarından hata mesajları alıp almadıkları vb. hakkında bilgi toplar. Bu çerezler sayesinde Platform üzerindeki alanlardan hangilerinin en sık ya da seyrek ziyaret edildiği gibi bilgileri edinebilir ve Platform’un trafiğini optimize edebiliriz.

Analitik çerezleri kapsamında ilgili bilgi toplumu hizmetini açıkça talep ettiğiniz hallerde söz konusu olan çerezlerin ve genel - istatistiksel bilgi elde edebilmek gibi kullanıcıların mahremiyetine önemli ölçüde etki etmeyecek amaçlarla kullanılan ve istatistiksel ölçüm araçları olan birinci taraf analitik çerezlerin kullanımı esnasında gerçekleştirdiğimiz veri işleme faaliyetleri için Kanun m.5 kapsamında “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” ve “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.” veri işleme şartlarına dayanmaktayız.

İlgili bilgi toplumu hizmetlerini açıkça talep etmediğiniz hallerde söz konusu olan çerezlerin ve üçüncü taraf analitik çerezlerinin kullanımı esnasında gerçekleştirdiğimiz veri işleme faaliyetleri için Kanun m.5 kapsamında, söz konusu olması halinde; Kanun m.5 kapsamında veri işleme şartı olarak “açık rızanıza” dayanmaktayız. Bu kapsamda yürütülen çerez uygulamalarına ilişkin detaylı açıklamalara aşağıda yer verilmektedir.

· Medallia Experience Orkestrasyon Services

Bu web sitesi, Medallia, Inc., 6220 Stoneridge Mall Rd, Floor 2, Pleasanton, CA 9458, ABD tarafından sağlanan hizmet olarak yazılım deneyimi platformunu ve ilgili çevrimiçi hizmetler olan “Medallia Experience Orchestration”ı (“Hizmet”) kullanır.

Web sitemiz için bu hizmeti, kullanıcılarımızın kullanım alışkanlıkları doğrultusunda web sitemizi iyileştirmek ve geliştirmek için bir analitik aracı olarak kullanıyoruz. Medallia bize bu amaç için istatistiksel analiz sağlar. Bu hizmet ayrıca, web sitesi kullanıcılarımız hakkında daha fazla bilgi edinmemize yardımcı olmak için bize cihazlar arası ve bağlamlar arası kullanım profilleri (veriler) sağlar. Medallia, bu verileri bizim adımıza, müşterilerimizin verilerinin yalnızca talimatlarımız doğrultusunda işlenebileceğini, üçüncü şahıslara aktarılamayacağını ve teknik olarak yeterince korunması gerektiğini kabul ettiğimiz bir veri koruma anlaşması çerçevesinde işler. Bununla ilgili bilgiler aşağıdaki bağlantıda bulunabilir: https://www.medallia.com/privacy-policy/ Bu verileri sizi kişisel olarak tanımlamak için kullanmıyoruz.

Kullandığımız tanımlama bilgileri ve bunları kullanma amaçlarımız hakkında ayrıntılı bilgi için tanımlama bilgisi onayı tercih merkezimize bakın. Bu tercihler herhangi bir zamanda güncellenebilir ve ayrıca seçiminizi burada değiştirerek yeni bir seçim yaparken izlemeyi devre dışı bırakabilirsiniz.

Çoğu internet tarayıcısı çerezleri otomatik olarak kabul edecek şekilde yapılandırılmıştır. Bu ayarlar, çerezleri seçerek kabul edecek, engelleyecek veya cihazınıza çerez gönderilirken sizi uyaracak şekilde değiştirilebilir. Ayrıca tanımlama bilgilerini yönetmenin yolları için tarayıcınızın belgelerine başvurabilir veya www.allaboutcookies.org adresini ziyaret edebilirsiniz.

· ADOBE ANALYTICS

Siteyi analiz etmek ve pazarlama faaliyetlerinin websitesine yansıyan performanslarını analiz etmek amacıyla sitemizi ziyaretinizde analitik çerezlerini ve/veya JavaScript kullanıyoruz. Verileriniz toplanmakta ve bu verilerden kimlik çerezi kullanılarak maskeleme yöntemiyle bir kullanıcı profili üretilmektedir.

Kullanım verilerini toplamak ve kullanım profillerini oluşturmak için Adobe Systems Software Ireland Ltd., 4-6 Riverwalk, Citywest Business Park, Dublin 24, İrlanda (“Adobe”) tarafından sağlanan Adobe Analytics hizmetini kullanıyoruz. Sitemizi kullanımınızla ilgili bilgiler Adobe sunucularına aktarılmakta, analiz edilmekte ve kümülatif veri olarak sadece bize geri gönderilmektedir. Bu veri Sitemizin genel olarak nasıl kullanıldığı hakkındaki eğilimleri belirlememize imkan vermektedir.

Elde edilen kullanım profillerini sizin adınızla veya e-posta adresiniz gibi sizin kimliğinizi doğrudan açığa çıkarabilecek diğer detaylarla birlikte tutmamaktayız.

· MOUSEFLOW

Sitemizi uygun şekilde tasarlamamıza yardımcı olması için analitik çerezlerini ve diğer teknolojileri kullanarak Sitemizi ziyaretinizle ilgili kullanım verilerini toplayabiliriz. Bunun bir parçası olarak Sitemizin rastgele seçilmiş kullanıcılarının fare hareketlerini ve tıklamalarını kaydediyoruz. IP adresiniz işlemin bir parçası olarak saklanmaz. Sitemizi kullanımınızın elde edilen kayıtları rastgele analiz edilir ve buradan Sitemizde yapılabilecek potansiyel iyileştirmeleri çıkarabiliriz.

Bu kullanım verilerini toplamak için hizmet sağlayıcı olarak Mouseflow ApS, Flaesketorvet 68, 1711 Kopenhag, Danimarka firmasını kullanıyoruz.

Elde edilen kullanım profillerini sizin adınızla veya e-posta adresiniz gibi kimliğinizi doğrudan açığa çıkarabilecek diğer detaylarla birlikte tutmamaktayız. Kullanım verileri toplanma tarihinden üç ay sonra silinmektedir.

· Adjust

Web sitemiz, Adjust GmbH, Saarbrücker Str. 37A, 10405 Berlin, Almanya (“Adjust”) tarafından sağlanan bir hizmeti, “Adjust” izleme teknolojisini kullanır. Onların ürünleri ve gizlilik politikaları hakkında daha fazla bilgi için lütfen şu adresi ziyaret edin: https://www.adjust.com/privacy-policy/. Web sitemiz üzerinden verilen bağlantıları takip ettiğinizde ve ardından ilgili uygulama mağazasından onu indirdikten sonra uygulamayı başlattığınızda, “Adjust”, indirmeyi başlattığınız web sitesi gibi yükleme ve olay verilerini işler. Bu, kullanıcılarımızın bu bağlantılarla nasıl etkileşime girdiğini anlamamıza ve uygulama ilişkilendirme modelimizi optimize edip analiz etmemize yardımcı olur. Böyle bir analiz için, “Adjust”, IDFA veya Google Play Hizmetleri Kimliği gibi mobil tanımlayıcınızı ve takma (karma) IP -ve muhtemelen MAC adresinizi kullanır.

Uygulamanın başında izlemeye izin verip vermemeyi seçebilirsiniz, izin vermemeyi seçmeniz durumunda bu web sitesinin bağlantısı kullanılsa bile izlenmezsiniz.

· Optimizely

A/B ve diğer testlerimiz kullanıcı deneyimi optimizasyonu amacı ile web sitesinde yer almaktadır. Bu hizmet Optimizely Inc. (631 Howard Street, Suite 100, San Francisco, CA 94105, United States) tarafından yürütülmektedir. Bu hizmet altında toplanan çerezler Optimizely servis sağlayacısına transfer edilip, saklanmaktadır. Müşterilerimizin kendi web sitelerinde, uygulamalarında ve dijital ürünlerinde kullanmaları için çeşitli hizmetler sunulmaktadır. Hizmetlerimiz, müşterilerin bu ürünler aracılığıyla sundukları deneyimleri ve içerikleri analiz etmelerine ve kişiselleştirmelerine olanak tanır.

· Zendesk

Zendesk, müşteri ilişkilerini geliştirmek için tasarlanmış yazılımlar geliştiren, hizmete öncelik veren bir CRM şirketidir. Bu hizmet Zendesk, Inc., “Zendesk” (1019 Market StreetSan Francisco, CA 94103,United States) tarafından yürütülmektedir. Bu hizmet altında toplanan çerezler Zendesk servis sağlayıcısında saklanmaktadır. Müşteri desteğinde kullanılan bir canlı destek platformudur. Bu platform aracılığıyla, web sitelerine ekledikleri bir mesajlaşma kutusu ile müşterileriyle rahatlıkla canlı etkileşim sağlayabiliyor, onlardan gelen soruları yanıtlayabiliyor, geri bildirimleri alınabilmektedir.

Canlı sohbet yazılımı genellikle birkaç farklı biçimde olabilen bir sohbet penceresi aracılığıyla çalışır. Ekranınızda bir sohbet kutusunun belirdiği ve yardıma ihtiyacınız olup olmadığını soran proaktif bir sohbet penceresi olabilir. Konuşmayı başlatmak için kutunun içine yazabilirsiniz. Birçok web sitesinde veya dahili toplulukta, müşterilerin ve çalışanların bir aracıyla bağlantı kurmak için tıklayarak dönüşümü başlatmasına olanak tanıyan bir düğme ( web sayfasının sağ alt tarafında) bulunur.

4.Kişiselleştirme, Hedefleme, Reklam ve Pazarlama çerezleri:

Sizlere sitemizde veya sitemiz haricindeki mecralarda ürün ve hizmet tanıtımını yapmak, ilgilendiğimiz hizmet ve ürünlere ilişkin pazarlama faaliyetlerini size uygun içerik ile sunabilmek için sizin site içinde ya da dışındaki geçmiş deneyimleriniz dâhilinde çerezler kullanıyoruz. Bu faaliyet için aşağıdaki araçlar kullanılmaktadır.

Aynı zamanda sizlere sitemizde veya sitemiz haricindeki mecralarda ürün ve hizmet tanıtımını yapmak için çerezler kullanıyoruz. Ayrıca bazı iş ortaklarımızla sizlere sitemiz dâhilinde veya dışında reklam ve tanıtım yapmak için iş birliğine gidebiliriz. Örneğin; sitemizde gördüğünüz bir reklama tıklayıp tıklamadığınızı, eğer reklam ilginizi çektikten sonra o reklamın yönlendirdiği sitedeki hizmetten faydalanıp faydalanmadığınızı takip etmek için çerezler kullanılabilmektedir.

Bu çerezlerin kullanımı esnasında gerçekleştirdiğimiz veri işleme faaliyetleri için Kanun m.5 kapsamında veri işleme şartı olarak “açık rızanıza” dayanmaktayız.

Bu faaliyet için aşağıdaki araçlar kullanılmaktadır:

· GOOGLE

BSH’ın marka ve kampanya stratejileri uygunluğu doğrultusunda Dijital reklam çözümleri ve formatları, kampanya optimizasyonu, kampanya ölçümlemesi ve entegre edilen kod parçacıkları üzerinden sayım gerçekleştirilmesi alanlarında Google ile çalışılmaktadır. Reklam yönetimi Google Ads Manager, Search Ads 360, Campaign Manager, DV360 toolları üzerinden yapılmaktadır. Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ABD (“Google”) şirketinin çevrimiçi pazarlama aracı Google Ad Server'ı (eski adıyla DoubleClick) kullanıyoruz. Kullanım verileri, toplanma tarihinden itibaren 540 gün sonra silinecektir.

Genel olarak Google’ın gizlilik politikasını ziyaret edin: https://policies.google.com/privacy?hl=tr-GB

Google’ın çevrimiçi pazarlama araçlarını kendi sorumluluğumuzda kullanırız. Bu amaçla, müşterilerimizin verilerinin yalnızca bizim talimatlarımız temelinde işlenebileceği, üçüncü taraflara aktarılamayacağı ve teknik olarak yeterince korunması gerektiği konusunda Google ile bir veri koruma anlaşmasında anlaştık.

Google Türkiye’de Dublin ofisinden hizmet almaktadır: Google Building Gordon House, Barrow St, Dublin 4, İrlanda

· FACEBOOK

Bu çerezler sizlerin sosyal medya kullanımlarınız hakkında bilgilerin toplanmasını sağlar. Örneğin; Kişiselleştirilmiş reklamlar oluşturulması için çerezler kullanılabilir (Facebook Piksel Kodu). BSH’ın marka ve kampanya stratejileri uygunluğu doğrultusunda Dijital reklam çözümleri ve formatları, kampanya optimizasyonu, kampanya ölçümlemesi ve entegre edilen kod parçacıkları üzerinden sayım gerçekleştirilmesi alanlarında Facebook ile çalışılmaktadır. Reklam yönetimi Facebook Ads Manager üzerinden yapılmaktadır. Facebook Türkiye’de Dublin ve Londra ofisinden hizmet almaktadır: 1 Rathbone Sq, London W1T 1FB, Birleşik Krallık

· TWITTER

BSH’ın marka ve kampanya stratejileri uygunluğu doğrultusunda Dijital reklam çözümleri ve formatları, kampanya optimizasyonu, kampanya ölçümlemesi ve entegre edilen kod parçacıkları üzerinden sayım gerçekleştirilmesi alanlarında Twitter ile çalışılmaktadır. Reklam yönetimi Twitter Ads Manager üzerinden yapılmaktadır. Twitter Türkiye’de Genart üzerinden destek vermektedir: Esentepe Mh. Harman Sk. Harmancı Giz Plaza Kat: 11 Şişli / İstanbul

· Medallia Experience Orkestrasyon Services

Bu web sitesi, Medallia, Inc., 6220 Stoneridge Mall Rd, Floor 2, Pleasanton, CA 9458, ABD tarafından sağlanan hizmet olarak yazılım deneyimi platformunu ve ilgili çevrimiçi hizmetler olan “Medallia Experience Orchestration”ı (“Hizmet”) kullanır.

Web sitemiz için bu hizmeti, kullanıcılarımızın kullanım alışkanlıkları doğrultusunda web sitemizi iyileştirmek ve geliştirmek için bir analitik aracı olarak kullanıyoruz. Medallia bize bu amaç için istatistiksel analiz sağlar. Bu hizmet ayrıca, web sitesi kullanıcılarımız hakkında daha fazla bilgi edinmemize yardımcı olmak için bize cihazlar arası ve bağlamlar arası kullanım profilleri (veriler) sağlar. Medallia, bu verileri bizim adımıza, müşterilerimizin verilerinin yalnızca talimatlarımız doğrultusunda işlenebileceğini, üçüncü şahıslara aktarılamayacağını ve teknik olarak yeterince korunması gerektiğini kabul ettiğimiz bir veri koruma anlaşması çerçevesinde işler. Bununla ilgili bilgiler aşağıdaki bağlantıda bulunabilir: https://www.medallia.com/privacy-policy/ Bu verileri sizi kişisel olarak tanımlamak için kullanmıyoruz.

Kullandığımız tanımlama bilgileri ve bunları kullanma amaçlarımız hakkında ayrıntılı bilgi için tanımlama bilgisi onayı tercih merkezimize bakın. Bu tercihler herhangi bir zamanda güncellenebilir ve ayrıca seçiminizi burada değiştirerek yeni bir seçim yaparken izlemeyi devre dışı bırakabilirsiniz.

Çoğu internet tarayıcısı çerezleri otomatik olarak kabul edecek şekilde yapılandırılmıştır. Bu ayarlar, çerezleri seçerek kabul edecek, engelleyecek veya cihazınıza çerez gönderilirken sizi uyaracak şekilde değiştirilebilir. Ayrıca tanımlama bilgilerini yönetmenin yolları için tarayıcınızın belgelerine başvurabilir veya www.allaboutcookies.org adresini ziyaret edebilirsiniz.

· TIKTOK PTE. LTD.

Bu çerezler sizlerin sosyal medya kullanımlarınız hakkında bilgilerin toplanmasını sağlar. Örneğin; Kişiselleştirilmiş reklamlar oluşturulması için çerezler kullanılabilir (Tiktok Piksel Kodu). Platformumuzu kullanımınızı sonlandırdıktan sonra, bilgilerinizi toplu ve maskeli bir biçimde saklıyoruz. BSH’ın marka ve kampanya stratejileri uygunluğu doğrultusunda Dijital reklam çözümleri ve formatları, kampanya optimizasyonu, kampanya ölçümlemesi ve entegre edilen kod parçacıkları üzerinden sayım gerçekleştirilmesi alanlarında TikTok ile çalışılmaktadır. Reklam yönetimi TikTok Ads Manager üzerinden yapılmaktadır. TikTok Türkiye’de Dubai ofisinden hizmet almaktadır: Office 211, Palace Tower, Dubai

· ORACLE BLUKAİ

Bu web sitesi, ORACLE Deutschland BV & Co. KG, Riesstrasse 25, 80992 Münih'in (“Oracle”) veri yönetim platformunu (“DMP Hizmeti”) “Oracle BlueKai” kullanır.

Site deneyiminiz esnasında ve takiben reklam ve içeriklerin kişiselleştirilmiş olarak tarafınıza sunulabilmesi için Sitemizi ziyaretinizle ilgili verileri toplamak ve işlemek için analitik çerezlerini kullanıyoruz.

DMP hizmetini, web sitemizde ve web sitemizi kullanırken ilginizi çekebilecek diğer satıcıların web sitelerinde bulunan ürünlerimiz hakkında size bilgi sağlamak için bir pazarlama aracı olarak kullanıyoruz. Oracle bu amaçla bize istatistiksel değerlendirmeler sağlar.

Bu DMP hizmeti ayrıca, web sitesi kullanıcılarımız hakkında daha fazla bilgi edinebilmemiz için bize cihazlar arası ve bağlamlar arası kullanım profilleri (DMP verileri) sağlar. Oracle, bu DMP verilerini bu veri kullanım politikasına uygun olarak işler:
https://www.oracle.com/legal/privacy/marketing-cloud-data-cloud-privacy-policy.html. Bu VYP verilerini sizi kişisel olarak tanımlamak için kullanmayız.

Bu kullanım verilerini toplamak için hizmet sağlayıcı olarak Oracle Corporation 500 Oracle Parkway Redwood Shores, CA 94065, Amerika Birleşik Devletleri firmasını kullanıyoruz.